:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-226182

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว  ร่วมกับ บริษัทบังอรรีไซคลิง กรุ๊ป จำกัด ได้กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล  บริเวณลานหน้าห้องประชุมวอแก้วสามัคคีบ้านวอแก้ว หมู่ 3

25 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

อบต.วอแก้ว จับมือเครือข่ายร้านบังอรรีไซเคิลส่งเสริมการคัดแยกขยะในพื้นที่ตำบล วอแก้ว  วันที่  25  สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว  ร่วมกับ บริษัทบังอรรีไซคลิง กรุ๊ป จำกัด ได้กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล  บริเวณลานหน้าห้องประชุมวอแก้วสามัคคีบ้านวอแก้ว หมู่ 3

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร