:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-226182

ชื่อ: โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสตรีตำบลวอแก้ว  กิจกรรมอบรมหลักสูตร การทำสบู่เหลวและน้ำยาซักล้างเอนกประสงค์

25 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสตรีตำบลวอแก้ว 
กิจกรรมอบรมหลักสูตร การทำสบู่เหลวและน้ำยาซักล้างเอนกประสงค์
วันที่  25  สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร