:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-226182

ชื่อ: อบต.วอแก้ว สมัครเข้าร่วมคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

1 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

อบต.วอแก้ว สมัครเข้าร่วมคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประเภท ทั่วไป ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒๐๘,๖๒๗.๔๕ บาท

ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

https://drive.google.com/file/d/15LqOiZNf9LUEAtkLbbvJr1BwR-LkL43a/view

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร