< วิสัยทัศน์ > ประชาชนมีสุขภาพที่ดี บนวิถีเกษตรอินทร์ย์ มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะอย่างยั่งยืน
...
...
 22 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศจัดหาผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ ถนน คสล.เดิม สาย ม.6 – ม.7 หมู่ที่ 7 บ้านน้ำจำ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 22 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศจัดหาผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ ถนน คสล.เดิม สาย ม.6 – ม.7 หมู่ที่ 7 บ้านน้ำจำ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 22 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศจัดหาผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ ถนน คสล.เดิม ตั้งแต่บริเวณปากซอย 7 กม.0+000ม.ถึง กม.0+085 ม. หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งผา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 11 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศจัดหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางไปอ่างห้วยซ้อน หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 7 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 24 มิถุนายน 2562 | ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3
 24 มิถุนายน 2562 | ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3
 20 มิถุนายน 2562 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20 มิถุนายน 2562 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปอ่างแม่ไพร หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก
 20 มิถุนายน 2562 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3
 19 มิถุนายน 2562 | ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5
 19 มิถุนายน 2562 | ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปอ่างแม่ไพร หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก
 19 มิถุนายน 2562 | ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3
 14 พฤษภาคม 2562 | ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ลป.ถ.86-002 หมู่ที่ 2


...

...